Mūsų paslaugos

Mūsų tikslas yra suteikti jums absoliučiai geriausią apskaitos paslaugą, padėti jums mokytis ir pateikti į ateitį orientuotus įmonės valdymo sprendimus.
Pilna buhalterinė apskaita:

• Sąskaitų faktūrų, banko ir kitų einamųjų dokumentų įvedimas į sistemą;

• Kasos dokumentų rengimas ir registravimas;

• Darbo užmokesčio, skolų, avanso ir ilgalaikio turto apskaita;

• Personalo apskaita (darbo sutarčių, įsakymų, pažymų ir kt. dokumentų rengimas);

• Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas valstybinėms įstaigoms;

• Metinės finansinės atskaitomybės rengimas;

• Konsultacijos buhalterijos ir mokesčių klausimais.

Finansų konsultacijos

• Kapitalo pritraukimo ir optimizavimo konsultacijos;

• Investicinių projektų atsipirkimas;

• Finansinė analizė;

• Finansų planavimas ir prognozavimas;

• Kiti finansiniai bei investiciniai klausimai.

Mokesčių konsultacijos

• Mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo klausimai;

• Prašymai bei atsakymai Valstybinei mokesčių inspekcijai;


• Užklausimai mokesčių administratoriui;


• Pajamų, nekilnojamo turto bei kitų mokesčių konsultacijos;


•Pagalba užpildant gyventojų pajamų mokesčio, gyventojo (šeimos) turto, nekilnojamo turto mokesčių deklaracijas;


• Konsultacijos kitais mokestiniais klausimais.

Piniginių srautų reguliavimas

• Aplinkos veiksnių poveikio pinigų srautų biudžetui įvertinimas;

• Pardavimo įplaukų prognozės nustatymas;

• Piniginių įplaukų iš įmonės pagrindinės veiklos numatymas;

• Piniginių išmokų, galinčių užtikrinti įmonės pagrindinę veiklą, numatymas;

• Kitų įplaukų ir išmokų numatymas;

• Būsimojo pinigų srauto perviršio/pertekliaus nustatymas.

ES paramos valdymas

Rengiame paraiškas :

• Investicijoms į gamybą;

• Eksporto plėtrai;

• Mokymams įmonės darbuotojams;

• Moksliniams tyrimams, laboratorijų kūrimui;

• E-verslo optimizavimo sprendimams;

• Socialinei integracijai;

• Projektams viešosioms bei valstybės organizacijoms;

• Žemės ūkiui.

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento konsultacijos

• Kaupiamų asmens duomenų auditas;

• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas;

• BDAR dokumentų rengimas;

• Konsultacijos BDAR klausimais.

Darbuotojų motyvacijos sistemos

• Vidinė motyvacija;

• Valios motyvacija;

• Išorinė motyvacija;

• Organizacinės kultūros motyvacija.

Įmonės kaštų valdymas

• Kaštų valdymas;

• Veiklos kaštų optimizavimas;

• Gamybos kaštų optimizavimas;

• Klientų aptarnavimo kaštų optimizavimas;

• Valdymo ataskaitų vadovybei paruošimas.

GPAIS konsultacijos

Konsultuojame:

• Atliekų susidarymo klausimais

• Atliekų tvarkymo klausimais

• Pakuočių klausimais

•Apmokestinamųjų gaminių klausimais

Klientų atsiliepimai

Pozityvus grįžtamasis ryšys iš Klientų yra mūsų prioritetas!

Susisiekime šiandien ir padėkime Jūsų verslui!

Sudomino paslauga? Susisiekime!    Pasirinkite dominančią paslaugą: